Inplantació d'Empreses Estrangeres

Hi ha diverses possibilitats perquè una empresa estrangera pugui implantar-se a Espanya, mitjançant una Oficina de Representació, Sucursals i filials, com a formes més habituals d'establiment, encara que existeixen altres com la signatura d'acords de distribució i de cooperació amb empreses espanyoles (unions temporals d'empreses, agrupacions d'interès econòmic), les operacions a través de agents o comissionistes, franquícies, etc.

Cadascuna d'elles suposa un grau de capacitat i autonomia diferents i requereixen diversos tràmits per a la seva legalització i posada en marxa.

També són diferents els requisits mercantils per a la seva constitució, el seu tractament fiscal, les seves obligacions comptables i aspectes tècnics específics de cada figura jurídica.

Per comptar amb la seguretat que la implantació a Espanya s'ajustarà a tots els requisits i paràmetres necessaris per a la correcció de les operacions anteriors i posteriors a la implantació, col·laborem amb vostè i li assessorem al llarg de tot el procés, amb experts en cadascuna de les àrees tècniques que es desenvoluparan des que s'adopti la decisió d'implantar la seva Companyia a Espanya, fins que aquesta es trobi plenament operativa.

Som experts en Filials i l'ajudem a constituir-les i gestionar-les, tenim una àmplia experiència en la matèria i l'assessorarem en cadascuna de les fases:


• Acord de la Societat Matriu.
• Sol·licitud del nom de la Filial.
• Constitució del dipòsit bancari.
• Signatura de l'escriptura pública de constitució i redacció dels seus Estatuts.
• Obtenció del número d'identificació fiscal (NIF) provisional.
• Liquidació de l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.
• Inscripció en el Registre Mercantil.
• Sol·licitud del número d'identificació fiscal definitiu.
• Declaració en el Registre d'Inversions Estrangeres.
• Comptabilitat i Dipòsit de Comptes.
• Tributació i Convenis de Doble Imposició.

Els Nostres Serveis


Centre de Negocis

  • La Oficina Virtual TUSETCN li permet disposar a l’instant d’unes instal•lacions totalment operatives ràpidament i sense complicacions. Volem ser la seva oficina virtual a Barcelona.
  • L’Oficina Virtual és un servei pensat i desenvolupat perquè vostè o la seva empresa puguin gaudir dels avantatges que li ofereix el disposar d’una Direcció de Negocis o una seu social en un emplaçament fantàstic i de l’atenció i resposta de les trucades telefòniques que el seu negoci requereixi, així com la recepció de tota la correspondència i gestió global de la seva domiciliació. A més podrà tenir accés a Sales de reunions i despatxos totalment equipats amb l’ultima tecnologia en telecomunicacions i amb un estil avantguardista i acollidor.

FLORES GALI ASSOCIATS, S.L.

  Tuset 23-25. planta 4
      08006 Barcelona - Spain
      Mapa d'Ubicació

CONTACTE

  93 412 44 47
  info@floresgali.com

SEGUEIX-NOS

© Flores Gali 2014. Tots els drets reservats. Protegit pels drets d'autor d'Espanya